Sprinklerbolaget – rikstäckande inom aktiva brandskydd

Sprinklerbolaget AB, med kontor i Helsingborg, i Västerås och i Säffle, är ett rikstäckande företag inom aktiva brandskydd. Med vår stora kompetens och branschvana kan vi ge dig och ditt företag en heltäckande lösning. Vi anpassar ditt sprinklersystem efter dina behov och ser till att krav från regelverk och försäkringsbolag följs.

Sprinkler

Sprinkler är i särklass den bästa och säkraste aktiva brandskyddslösningen när det gäller person-, verksamhet, och egendomsskydd, exempelvis inom industrier, lager, kontor, varuhus, skolor, vårdinrättningar och olika boendeformer.

Aktivt brandskydd

Sprinklerbolaget AB erbjuder ett aktivt brandskydd i alla miljöer såsom vattensprinkler, vattendimma, kökssläcksanläggning och skuminstallationer. Vi levererar, konstruerar och installerar installationsekonomiska anläggningar.

Vi utför också utredningar/förstudier, rambeskrivningar samt tekniska beskrivningar för utförandeentreprenader. Därtill erbjuder vi våra kunder service och om så önskar kan ni teckna serviceavtal med oss.

Välkomna att höra av er till oss!